فروشگاه اینترنتی انتشارات متخصصان بدون مرز

لکسوس و درخت زیتون

نویسنده: توماس ال فریدمن
مترجم: دکتر عظیم فضلی پور

تزِ اصلی این کتاب این است: اینکه جهانی‌شدن فقط گرایش یا مُدی زودگذر نیست؛ بلکه سیستمی بین‌المللی است. این سیستمی است که حالا جایگزین سیستم قدیمی جنگ سرد شده است و مانند سیستم جنگ سرد، جهانی‌شدن قوانین و منطق خودش را دارد که امروز به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سیاست‌ها، محیط، ژئوپلیتیک و اقتصادهای هر کشوری در دنیا اثر می‌گذارد.

قیمت 35000 تومان
هزینه پیک در تهران و هزینه پست برای سایر شهرستانها به عهده خریدار می باشد

تعداد عدد --%>