فروشگاه اینترنتی انتشارات متخصصان بدون مرز

آینده تا ابد ادامه دارد

نویسنده: لویی آلتوسر
مترجم: دکتر عظیم فضلی پور

آینده تا ابد ادامه دارد آخرین نوشتۀ آلتوسر در پایان عمر اوست که از زندگی، مبارزات، مارکسیسم، جنگ، تدریس، زندگی خصوصی و... سخن می‌گوید.

قیمت 100 تومان
هزینه پیک در تهران و هزینه پست برای سایر شهرستانها به عهده خریدار می باشد

تعداد عدد --%>