فروشگاه اینترنتی انتشارات متخصصان بدون مرز

برندسازی شهری

نویسنده:کیت دینی
مترجم:دکتر عظیم فضلی پور

برخی از موضوعات مطرح شده در این کتاب:
مقدمه ای بر تئوری برندسازی شهری
برند سازی شهری به عنوان مکانی جذاب برای زندگی
برند سازی شهری و سرمایه گذاری داخلی
برندسازی شهری و نگاه گردشگر
شراکت های برند شهر
برندسازی شهری و نقش سهامداران
تضادهای برندسازی
درآمدی بر روش برند سازی شهری

قیمت 30000 تومان
هزینه پیک در تهران و هزینه پست برای سایر شهرستانها به عهده خریدار می باشد

تعداد عدد --%>