فروشگاه اینترنتی انتشارات متخصصان بدون مرز

برندسازی یک هفته ای

نویسنده : پل هیچنز و جولیا هیچنز
مترجم : دکتر عظیم فضلی پور

برخی از موضوعات مطرح شده در این کتاب:
یکشنبه: تمرکز برندتان را تعیین کنید.
دوشنبه:استراتژی برندتان را تعریف کنید.
سه شنبه:برندتان را از طریق هویتش ابراز کنید.
چهارشنبه:فرهنگ برندتان را تکامل دهید.
پنجشنبه:برند کارفرمای خود را بسازید.
جمعه:اهمیت طراحی
شنبه :حفظ برند

قیمت 20000 تومان
هزینه پیک در تهران و هزینه پست برای سایر شهرستانها به عهده خریدار می باشد

تعداد عدد --%>