فروشگاه اینترنتی انتشارات متخصصان بدون مرز

برندسازی دیجیتال

یک راهنمای کامل گام به گام
به سوی استراتژی و تاکتیک ها و ارزیابی

نویسنده:دنیل رولز
مترجم: دکتر عظیم فضلی پور

برخی از موضوعات مطرح شده در این کتاب
این کتاب به سه بخش کلیدی تقسیم شده:
- دورنمای برند سازی دیجیتال : این قسمت می گوید واقعا منظور مااز برند سازی چیست و این مقوله چطور به خاطر کانال‌های بازاریابی دیجیتال و تکنولوژی کاملا تغییر کرده است. ما آنچه را که واقعا نیاز است بفهمیم، کشف می کنیم تا بتوانیم کارایی کمپین‌های دیجیتالمان را بسنجیم.
- جعبه ابزار دیجیتال(سفر کاربر و کانال‌‎های دیجیتال) : این بخش به عملی یودن کانال‌های دیجیتال و ابزارهای در دسترس برای ما،می‌نگرد. ما موضوعاتی همچون رسانه های اجتماعی بازاریابی سیار و بهینه سازی جستجو را کشف می‌کنیم. ضمن این‌که آن‌ها را به سفر کاربر می دهیم.
- استراتژی دیجیتال برند و ارزیابی : در بخش پایانی، یک فرآیند برای ایجاد یک استراتژی دیجیتال می‌سازیم که بتواند اجرا شود،ارزیابی گردد و بهبود یابد. به چارچوب مستحکم ارزیابی تمام عناصر فعالیت دیجیتال خود نگاه می کنیم،از جمله این‌که چگونه ROI در رسانه‌های اجتماعی را محاسبه کنیم. مهم‌تر از همه،روشن خواهد شد چگونه استراتژی که ایجاد می‌کنیمبه اهداف تجاریمان مربوط می‌شوند.

قیمت 25000 تومان
هزینه پیک در تهران و هزینه پست برای سایر شهرستانها به عهده خریدار می باشد

تعداد عدد --%>