فروشگاه اینترنتی انتشارات متخصصان بدون مرز

برندسازی ملی

نویسنده: کیت دینی
مترجم: دکتر عظیم فضلی‌پور

برخی از موضوعات مطرح‌شده در این کتاب:
محدوده و معیار برندسازی ملی
ریشه های مفهومی و برندسازی ملی
مشکلات اخلاقی و عملی در برندسازی ملی
تمرین فعلی و افق های آینده در برندسازی ملی

قیمت 30000 تومان
هزینه پیک در تهران و هزینه پست برای سایر شهرستانها به عهده خریدار می باشد

تعداد عدد --%>